บทสรุปของหนังสือ “The Complete Guide to Fasting” Dr.Jason Fung


ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะ คลิปเสียงสัมภาษณ์พี่ปุ๋มเรื่องบทสรุปของหนังสือ “The Complete Guide to Fasting” เขียนโดย Dr.Jason Fung ทางรายการวิทยุ Happy&Healthy FM 102 MHz เมื่อเช้านี้ ใครไม่ได้ฟังเชิญเปิดฟังได้เลยค่า