สภาวะของร่างกายเมื่อปรับการทานอาหารมาเป็น Low Carb High Fat


หลายคนเริ่มต้นรับประทานอาหารคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง ก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนโหมดมาใช้ไขมันเป็นวัตถุดิบในการเผาผลาญเป็นพลังงาน

พี่ตุ้นเลยทำ Infographic ระยะต่างๆ 5 ระยะ ที่จะเกิดกับร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นในคนทั่วไป แต่ก็อาจจะมีบางคนที่เข้าภาวะคีโตซิสได้ช้าหรือเร็วกว่านี้ แต่ละคนมีความเป็นปัจเจกมาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุ อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน ภาวะดื้อต่ออินซูลิน โรคประจำตัวบางอย่าง เป็นต้น

ในระยะที่ 3 คือ 4-7 วัน น้ำหนักที่เริ่มลดลงให้เห็น ส่วนใหญ่คือน้ำหนักน้ำ จากการที่ไกลโคเจนถูกนำมาใช้ ทุกไกลโคเจนที่ถูกนำมาใช้ จะปลดปล่อยน้ำออกมาทางปัสสาวะด้วย หลังจาก 1 อาทิตย์ผ่านไป จึงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบเอว วัดสัดส่วนที่ลดลงดีกว่าชั่งน้ำหนักค่ะ เพราะน้ำหนักน้ำในร่างกาย ผันแปรได้วันละ 1.5 – 2 กิโลกรัมเลยค่ะ

ในระยะที่ 5 ที่ร่างกายเริ่มชำนาญขึ้นในการใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน แต่ก็ยังไม่ชำนาญมากพอถึงจุดที่เรียกว่า Fat adapted ดังนั้น ไม่ควรมี Cheating day ถ้าวัตถุประสงค์ของน้องๆ ต้องการขจัดไขมัน

ขอบคุณพี่ตุ้น ที่ทำ Infographic ได้สวยงาม รวดเร็วมาก อย่างไม่น่าเชื่อ พวกเราจะได้ Save เก็บไว้ดูให้เข้าใจภายในหน้าเดียว ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับคนที่เรารักและใส่ใจ ฝากแชร์ให้กับเขาเหล่านั้นด้วยนะคะ

 

สภาวะของร่างกายเมื่อปรับการทานอาหารมาเป็น Low Carb High Fat
สภาวะของร่างกายเมื่อปรับการทานอาหารมาเป็น Low Carb High Fat