อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ำตาล) ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร


พี่ปุ๋มสรุป Vdo จาก TedEd ว่าด้วยเรื่องอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ำตาล) ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ให้ฟังนะคะ แล้วจะพบว่า ไขมันที่สะสมอยู่รอบเอว สะโพก ก็มาจากการรับประทานแป้งฟอกขาว และน้ำตาลมากเกินไป

1. สารอาหารให้พลังงานต่อร่างกายมี 3 กลุ่มคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

2. คาร์โบไฮเดรต แบ่งประเภทเป็น 

 • คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ซึ่งก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide)ได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส และ กาแลคโตส และน้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) เกิดจาก กลูโคสจับกับกลูโคส ได้ แลคโตส
  ฟรุกโตสจับกับฟรุกโตส ได้ มอลโตส
  กลูโคสจับกับฟรุกโตส ได้ ซูโครส (น้ำตาลทราย)
 • คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
  ถ้า 3-10 โมเลกุล เรียกว่า โอลิโกแซคคาไรด์
  ถ้ามากกว่า 10 โมเลกุล เรียกว่า โพลีแซคคาไรด์
 • คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ก็มีความแตกต่างกันโดยพันธะเคมี เช่นแป้งผ่านขบวนการ(Processed flour) กับ ผักผลไม้ซึ่งมีแป้งรวมกับใยอาหารสูงอยู่ พบว่า พันธะเคมีที่จับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในแป้งผ่านขบวนการ เรียกว่า อัลฟ่า ลิงค์เกจ ซึ่งน้ำย่อยจะตัดพันธะเคมีชนิดนี้ง่ายมาก ทำให้แป้งประเภทนี้ถูกย่อยได้น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้รวดเร็ว
  ในขณะที่ใยอาหารในผักผลไม้ จะมีพันธะเคมีที่เรียกว่า เบต้า บอนด์ ซึ่งน้ำย่อยตัดพันธะเคมีระหว่างน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวของใยอาหารนี้ได้ยากมาก ทำให้ไม่มีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ 

นอกจากนั้นยังพบว่า ใยอาหารถ้ารับประทานร่วมกับแป้งประเภทที่ย่อยง่าย จะช่วยเก็บกักแป้งชนิดนี้ไว้ ทำให้น้ำย่อยเข้าไปถึงได้ยากขึ้น ส่งผลให้มีการดูดซึมน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเข้าสู่กระแสเลือดได้ช้าลง

3. คาร์โบไฮเดรต(แป้งและน้ำตาล)

ชนิดที่ย่อยและดูดซึมได้รวดเร็ว จะถือว่ามีค่า ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) สูง ส่วนใยอาหารจากผักผลไม้ ถือว่ามีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า ส่วน โปรตีน(ไข่ เนื้อสัตว์ นม) และไขมัน มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำมาก เพราะหลังจากการย่อยไม่ได้ให้โมเลกุลของกลูโคส นี่เป็นเหตุผลที่อาหารกลุ่มแป้งและน้ำตาล จึงมีผลกระตุ้นการหลั่งของอินซูลินมากที่สุด ในขณะที่ไขมัน แทบไม่กระตุ้นการหลั่งของอินซูลินเลย

4. ด้วยความเข้าใจข้อ 1-5 จาก vdo

ถ้าเรารับประทานอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต พวกแป้งฟอกขาว ที่ไม่เหลือใยอาหารอยู่เลย เช่น ขนมปัง พาสต้า ข้าวขาว คุกกี้ เค้ก จึงกระตุ้นอินซูลินให้หลั่งออกมาในปริมาณสูง ส่งผลให้ความไวต่ออินซูลินที่เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ลดลง เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน (ความไวต่ออินซูลิน หมายถึง ปริมาณอินซูลินที่ใช้ในการพากลูโคสออกไปจากกระแสเลือด ถ้าความไวอินซูลินสูง หมายถึงใช้ปริมาณอินซูลินต่ำ ก็พากลูโคสจำนวนที่ต้องการออกไปจากกระแสเลือดได้แล้ว)

5. มีงานวิจัยทางการแพทย์มากมายที่ยืนยันความสัมพันธ์โดยตรงของภาวะดื้อต่ออินซูลิน

กับ กลุ่มอาการทางเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) เช่น ไขมันสะสมรอบเอว สะโพก เบาหวานประเภทที่ 2 ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้น ถ้าต้องการขจัดไขมันรอบเอว สะโพก และลดความเสี่ยงกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก ดังกล่าว จึงสมควรลดปริมาณการรับประทานอาหารกลุ่มแป้งฟอกขาว ที่ไม่เหลือใยอาหารอยู่เลย และน้ำตาล เพื่อย้อนภาวะดื้ออินซูลิน รับประทานใยอาหารสูง เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาล ส่งผลในการควบคุมระดับอินซูลินได้ดีขึ้น

 

View full lesson: http://ed.ted.com/lessons/how-do-carbohydrates-impact-your-health-richard-j-wood The things…

Previous articleE08/ ตอนที่ 8 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 4 การสะสมไขมัน มันถูกควบคุมด้วยแคลอรี่ที่กินเกิน
Next articleBefore After
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน