Body Set Weight is Under Biological Control


เมื่อคืนพี่ปุ๋มนั่งฟังเลคเชอร์ของศาสตราจารย์ นายแพทย์เดวิด เอส ลัดวิก แห่งภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเขียนหนังสือดีๆหลายเล่มที่พี่ปุ๋มได้อ่าน เพื่อจะย่อยข้อมูลมาให้พวกเราได้ความรู้กัน พี่นั่งฟังอยู่ชั่วโมงกว่าๆ ทำให้พี่เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นถึงการทำงานของฮอร์โมนที่ควบคุมน้ำหนักของเรา

น.พ.เดวิด ใช้รูปด้านล่างรูปเดียว สามารถทำให้เราเข้าใจถึงอวัยวะ 4 ชิ้น คือ สมอง ทางเดินอาหาร (กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก) ตับ และตับอ่อน ที่มีบทบาทในการควบคุมการสะสมหรือเผาผลาญ(น้ำหนัก)ไขมัน ผ่านการทำงานของฮอร์โมน ฮอร์โมนตัวสำคัญในรูปมี อินซูลิน เกรลิน เลปติน อะดิโปเนคติน และฮอร์โมนอื่นๆที่สร้างจากเนื้อเยื่อไขมัน ทั้งหมดจะมีจุดเริ่มต้นที่ชนิดของสารอาหาร (Nutrients) ที่เรากินแต่ละมื้อ ที่ส่งอิทธิพลต่อสมดุลการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้ ฮอร์โมนทั้งหมดจะมีการส่งสัญญาณไปที่สมองส่วนไฮโปธาลามัส ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ตั้งค่าน้ำหนัก (Body Set Weight) เพื่อทำหน้าที่บัญชาการให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานเพื่อตอบสนองต่อชนิดของสารอาหาร (พลังงาน) ที่ได้รับเข้ามา และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ศูนย์นี้ตั้งค่าไว้

 

Body Set Weight is Under Biological Control

 

ดังนั้น ขอย้ำอีกครั้งนะคะ การจัดการขจัดน้ำหนัก(ไขมัน) ไม่ใช่ไปจัดการกับแคลอรี่ แต่เป็นการจัดการกับฮอร์โมนค่ะ และจุดเริ่มต้นในการจัดการกับฮอร์โมนคือจัดการกับชนิดของสารอาหารค่ะ ซึ่งพรุ่งนี้พี่จะโพสต์คลิปที่ 11 : Body Set Weight Center จากนั้นคลิปที่ 12 เราจะเริ่มต้น 5 ขั้นตอนเพื่อขจัดไขมันกันแล้วค่ะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคน

#Fatout #Fatoutkey #ขจัดไขมัน #ลดน้ำหนัก #ลดแป้งและน้ำตาล


Previous articleHunger Game
Next articleBody Set Weight Center
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน