ดื่มกาแฟดำช่วยเพิ่มระดับคีโตนในเลือดได้


 Caffeine Substantially Increases Plasma Ketones in Healthy Adults

คืนนี้โพสต์มาดึกมากค่ะ วันนี้พี่ยุ่งทั้งวันเพิ่งรวบรวมสมาธินั่งค้นข้อมูล อ่านเรื่องดีๆที่น่าสนใจ มาเขียนให้น้องๆอ่านกัน เรื่องสารอาหารที่ช่วยเพิ่มระดับคีโตนในเลือด ก็อยู่ในความสนใจของพี่ MCT Oil ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเช่นกัน ที่พี่จะเขียนต่อไป คืนนี้อ่านเจอเรื่องคาเฟอีนก็ปิ๊งทันที


 

นักวิจัยในประเทศแคนาดาได้ทำงานวิจัยในกลุ่มทดลองเล็กๆที่มหาวิทยาลัย the Université de Sherbrooke in Sherbrooke, Quebec และตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร the Canadian Journal of Physiology and Pharmacology on November 25, 2016 เพื่อประเมินผลว่าคาเฟอีนในกาแฟสามารถเพิ่มระดับคีโตนในเลือดในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีได้หรือไม่

นักวิจัยกลุ่มนี้ให้ความสนใจคาเฟอีนในฐานะที่เป็นสารที่เพิ่มการสร้างคีโตน ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ที่คาเฟอีนเพิ่มการสลายไขมัน(Lipolysis)

วิธีการทดลอง

 • ผู้ใหญ่สุขภาพดีจำนวน 10 คนหยุดกินอาหารเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทานอาหารเช้าเป็นคาร์โบไฮเดรต 85 กรัมไขมัน 9.5 กรัม และโปรตีน 14 กรัม จากนั้นแบ่งเป็นสามกลุ่ม

กลุ่ม 1 : กลุ่มควบคุมไม่ได้รับคาเฟอีนเลย
กลุ่ม 2 : ได้รับกาแฟดำหนึ่งถ้วยครึ่ง
กลุ่ม 3 : ได้รับกาแฟดำสามถ้วย

 

 • จากนั้นทำการวัดระดับคาเฟอีนในเลือดตลอดระยะเวลา 4 ชั่วโมง พบว่าคนที่ได้รับกาแฟดำหนึ่งถ้วยครึ่ง มีระดับคาเฟอีนในเลือด 2.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ส่วนคนที่ได้รับกาแฟดำสามถ้วย มีระดับคาเฟอีนในเลือด 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
  (ดูกราฟรูปที่หนึ่ง)
รูปที่ 1 : ระดับคาเฟอีนในเลือดหลังจากดื่มกาแฟดำ 1.5 ถ้วย (เส้นกราฟสีเขียว)และ 3 ถ้วย(เส้นกราฟสีฟ้า)
รูปที่ 1 : ระดับคาเฟอีนในเลือดหลังจากดื่มกาแฟดำ 1.5 ถ้วย (เส้นกราฟสีเขียว)และ 3 ถ้วย(เส้นกราฟสีฟ้า)

ผลลัพธ์ : ผลของคาเฟอีนต่อการเพิ่มระดับคีโตน

 

 • กลุ่มที่ได้รับกาแฟดำหนึ่งถ้วยครึ่งมีระดับคีโตนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคาเฟอีนเลยถึง 88%
 • กลุ่มที่ได้รับกาแฟดำสามถ้วยมีระดับคีโตนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับคาเฟ่อีนเลยถึง 116%
  (ดูกราฟรูปที่ 2)
รูปที่ 2 : ระดับ beta hydroxybutyrate ในเลือด ซึ่งเกิดเพิ่มการผลิตจากการตอบสนองต่อคาเฟอีน ในระยะเวลา 4 ช.ม.
รูปที่ 2 : ระดับ beta hydroxybutyrate ในเลือด ซึ่งเกิดเพิ่มการผลิตจากการตอบสนองต่อคาเฟอีน ในระยะเวลา 4 ช.ม.

 

 • ปริมาณคีโตนในเลือดถูกวัดในรูปของ beta hydroxybutyrate ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าคาเฟอีนกระตุ้นให้มีการเพิ่มการผลิตคีโตน และมีลักษณะการเพิ่มตามปริมาณคาเฟอีนที่กระตุ้น คือถ้าปริมาณคาเฟอีนสูงก็จะกระตุ้นการผลิตคีโตนได้มากกว่า (ดูกราฟรูปที่สาม)
รูปที่ 3 : ระดับ beta hydroxybutyrate ในกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม สีส้ม กลุ่มควบคุม สีเขียวดื่มกาแฟ 1.5 ถ้วย สีน้ำเงิน ดื่มกาแฟ 3 ถ้วย
รูปที่ 3 : ระดับ beta hydroxybutyrate ในกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม สีส้ม กลุ่มควบคุม สีเขียวดื่มกาแฟ 1.5 ถ้วย สีน้ำเงิน ดื่มกาแฟ 3 ถ้วย
 • นักวิจัยได้รายงานว่าคีโตนที่พบในเลือดจากการดื่มกาแฟสามถ้วยนั้นมีปริมาณสูงกว่าคีโตนที่พบหลังจากหยุดกินอาหารตลอดทั้งคืน ถึงสองเท่า
 • ปริมาณคีโตนที่พบนี้แม้จะเป็นระยะเวลา 2-3 ช.ม. ก็เพียงพอที่จะให้เป็นพลังงานของสมองได้ถึง 5-6% ของความต้องการพลังงาน

 

กลไกลการออกฤทธิ์ของคาเฟอีน

 • การเพิ่มขึ้นของระดับกรดไขมันอิสระ และ beta hydroxybutyrate เกิดจากการที่คาเฟ่อีนปิดกั้นการทำงานของเอนไซม์ phosphodiesterase จึงช่วยเพิ่มระดับ cyclic adenosine monophosphate (cAMP)
 • Cyclic adenosine monophosphate (cAMP) เป็นผู้ส่งสารระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านฮอร์โมนกลูคากอนผ่านผนังเซลล์เมมเบรน ซึ่งจะให้ผลตรงกันข้ามกับฮอร์โมนอินซูลิน นอกจากนั้น cAMP ยังกระตุ้นเอ็นไซม์ไลเปส ส่งผลให้เกิดการสลายไขมัน ได้เป็นกรดไขมันอิสระและกดไขมันอิสระจะถูกเปลี่ยนเป็น Acetoacetate และ beta hydroxybutyrate ที่ตับ


บทสรุปส่งท้าย

แม้งานวิจัยนี้จะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ตาม แต่ก็บ่งชี้ว่าการดื่มกาแฟดำ 2-3 ถ้วย สามารถเพิ่มระดับคีโตนในเลือดได้เป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียว

อ่านบทความต้นฉบับที่นี่ค่ะ