Download Planner


ข่าวดีจากพี่ปุ๋มจ้า พี่ปุ๋มเป็นห่วงน้องๆที่ Download Planner ไปแล้วจะใช้ไม่เป็น หรือรีๆรอๆยังไม่เริ่มต้น พี่ปุ๋มเลยจะนำทีมโคชทุกๆคน Step By Step เร่ิมตั้งแต่การคำนวณ TDEE การกระจายพลังงาน กลุ่มอาหาร LCHF ผ่านทางไลน์

รวมไปถึงมีเมนู LCHF พี่ตุ้น พี่เมี่ยงบรรจงทำ สวยงามตระการตา มาแจกเป็นไอเดียให้เพื่อนทำกิน ทุกวันวันละเมนูตลอด 21 วัน เรียกว่าจับมือกันทำไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เป็นปีหมูผอม สุขภาพฟิต จิตดี มีเอว ไปทุกคน

เริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 นี้เป็นต้นไปค่า