E05/ ตอนที่ 5 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 1 (ต่อ) แคลอรี่ที่กินเข้า – แคลอรี่ที่ใช้ออก = น้ำหนัก (ไขมัน) ที่ลดหรือเพิ่ม


Fat Out กุญแจไขความรู้ใหม่สู่การขจัดไขมันอย่างยั่งยืน
E05/ ตอนที่ 5 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 1 (ต่อ)
(เนื่องจากมีปัญหาทางเทคนิค คลิปนี้จะเป็นภาพนิ่งพร้อมเสียง
เท่านั้นนะคะ แอดมินขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ)

——————–
แคลอรี่ที่กินเข้า – แคลอรี่ที่ใช้ออก = น้ำหนัก (ไขมัน) ที่ลดหรือเพิ่ม
ความเชื่อนี้นำไปสู่การลดน้ำหนัก(ไขมัน) ด้วยวิธีการจำกัดแคลอรี่ที่กินเข้าไปให้เท่ากับ พลังงานที่ต้องใช้ในขณะพัก (Resting Energy Expenditure – REE) แล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนัก เพื่อให้ร่างกายดึงไขมันสะสมมาใช้ แต่ในความเป็นจริงร่างกายไม่ได้ทำงานแบบนั้น

เมื่อเราได้รับพลังงานจากอาหารน้อยลง ร่างกายจะปรับการใช้ REE ลงให้เหมาะสมกับพลังงานที่ได้รับ เช่นลดความแรงของการเต้นของหัวใจลง กล้ามเนื้อหดตัวน้อยลง การเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในลดลง เป็นต้น ซึ่ง REE สามารถผันแปรขึ้นลงได้ถึง 50% ตามพลังงานที่ได้รับจากอาหาร นั่นหมายถึงเรากำลังทำให้เตาเผาของร่างกายเชื่องช้าลงอีกด้วย

เมื่อมีการปรับ REE ลง จึงเป็นเหตุผลให้ออกกำลังกายหนักขนาดไหน น้ำหนักก็ลดช้า เพราะมันจะดึงพลังงานสะสมในรูปกลัยโคเจนและไขมัน เฉพาะจากกล้ามเนื้อและตับ(อาหารในตู้เย็น) ซึ่งหยิบใช้ได้ง่ายและมีจำกัดมาใช้ชดเชยการออกกำลังกาย

ส่วนไขมันที่สะสมรอบเอวยังนิ่งสนิทเหมือนเดิม เพราะกุญแจที่จะไขเอาไขมันสะสมรอบเอวมาใช้ ไม่ได้อยู่ที่แคลอรี่ที่กินน้อยลงค่ะ แต่อยู่ที่อะไร คลิปหน้าเรามาเรียนรู้ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับแคลอรี่ข้อที่ 2 กันค่ะ