E06/ ตอนที่ 6 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 2 พลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ในระยะพัก (Resting Energy Expenditure) คงที่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง


Fat Out กุญแจไขความรู้ใหม่สู่การขจัดไขมันอย่างยั่งยืน
E06/ ตอนที่ 6 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 2

“พลังงานที่ร่างกายต้องการใช้ในระยะพัก (Resting Energy Expenditure) คงที่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง”

(ขอโทษค่ะ ในคลิปพี่เหมารวมเป็น Total Energy Expenditure (TEE) จริงๆควรหมายถึง REE มากกว่า)

ด้วยความเชื่อข้อนี้ จึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ขัอที่ 1 คือ ถ้าเรากินมากกว่าที่ใช้ไป ส่วนที่เหลือจะเก็บสะสมเป็นไขมัน แต่ความจริงคือถ้าเรากินน้อยหรือมากกว่าที่ร่างกายต้องการ ร่างกายจะปรับ REE ให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ถึง 50% เพื่อให้สอดคล้องกับการกินที่น้อยลงหรือมากขึ้น ถ้ากินน้อยลง REE ก็จะลดลงตาม นั่นก็หมายถึงเรากำลังทำให้เตาเผา (Basal Metabolic Rate) ของร่างกายทำงานลดลงด้วย และเพื่อให้ร่างกายยังคงสามารถเก็บสะสมไขมันในรูปกลัยโคเจนที่ตับ และไขมันที่เก็บบริเวณรอบเอวได้ต่อไปด้วย เพราะในช่วงที่เราไม่ได้รับอาหาร ร่างกายก็จะดึงพลังงานสะสมจากตับมาใช้

ทีนี้เมื่อเรากินน้อยลง ส่งผลให้ REE ต่ำลงเช่นกัน เป็นที่มาของ YOYO effect คือร่างกายเริ่มชินกับพลังงานที่ได้น้อยลงจากการกิน เมื่อเราเผลอกินมากไปนิดเดียว แต่ร่างกายยังคงชินกับ REE ที่ต่ำลงมาก เราก็จะกลับไปน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นเราจึงพบว่า ถ้าลดน้ำหนักด้วยการจำกัดพลังงานที่กินเข้าไป เราจะไม่สามารถลดน้ำหนักได้อย่างถาวร มันจะถึงจุดที่ทำอย่างไรก็ลดยาก และเกิด YOYO น้ำหนักดีดเพิ่มมากกว่าเดิมเสียอีก

เพราะการจัดการกับการลดน้ำหนัก(ไขมัน) คือการจัดการควบคุมฮอร์โมนอินซูลินนั่นเอง ไม่ใช่ควบคุมแคลอรี่ คลิปที่ 7 เราจะคุยกันถึงความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 3 ต่อไปค่ะ