E07/ ตอนที่ 7 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 3 แคลอรี่ ก็คือ แคลอรี่ สะสมเป็นไขมันได้ทั้งนั้น


Fat Out กุญแจไขความรู้ใหม่สู่การขจัดไขมันอย่างยั่งยืน
E07/ ตอนที่ 7 : ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับแคลอรี่ ข้อที่ 3

“แคลอรี่ ก็คือ แคลอรี่ สะสมเป็นไขมันได้ทั้งนั้น”

ความเชื่อนี้ ทำให้เราคิดว่า ถ้าเราได้รับพลังงานจากอาหารเกินกว่าที่เราใช้ออกไป พลังงานส่วนที่เกินจะถูกเก็บสะสมเป็นไขมันหมด ไม่ว่าอาหารที่กินนั้นจะมาจากการกินคาร์โบไฮเดรต โปรตีน หรือ ไขมัน ก็ตาม คล้ายๆกับเราเชื่อว่า สุนัข ก็คือ สุนัข โต๊ะ ก็คือโต๊ะ

จากหนังสือ Obesity Code เขียนโดย Dr.Jason Fung ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีมาก ที่พี่ปุ๋มอ่านแบบวางไม่ลงรวดเดียวจบ ได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจว่า “พลังงานจากอาหารทั้ง 3 ประเภท (คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน) มีอิทธิพลเท่าๆกันต่อการสะสมไขมันหรือไม่” คำตอบคือ “ไม่” ค่ะ จากโพสต์ที่แล้ว พี่ปุ๋มได้เฉลยแล้วว่า ผู้ร้ายตัวจริงที่ทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันคือ ฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่ง อาหารที่กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมากที่สุดคือ คาร์โบไฮเดรต รองลงมาคือ โปรตีน และ แปลกใจไหมคะถ้าพี่ปุ๋มจะบอกว่า ไขมันเป็นอาหารที่แทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินเลย

ดังนั้น คาร์โบไฮเดรต (โดยเฉพาะแป้งที่ผ่านขบวนการ-เหลือใยอาหารอยู่น้อยมาก และน้ำตาลทราย) ที่ปริมาณแคลอรี่เท่าๆกันกับโปรตีนและไขมัน จะส่งผลให้ร่างกายสะสมไขมันมากกว่า โดยเกิดจากการที่คาร์โบไฮเดรตกระตุ้นการทำงานของอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการสะสมไขมัน
ดังนั้น “แคลอรี่ ไม่ใช่แค่ แคลอรี่” ค่ะ ชนิดของแคลอรี่ต่างหาก ที่มีผลต่อการสะสมไขมันของร่างกาย


Previous articleรากฐานความเข้าใจการทำงานของอินซูลินในการสะสมไขมัน
Next articleภาวะดื้อต่ออินซูลินคืออะไร
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน