Evidence that supports the prescription of low carbohydrate high fat diet : a narrative review (ตอนที่ 3/4)


ในวิกฤติย่อมมีโอกาส เมื่อคืนโพสต์ที่เขียนมา 3 ช.ม.แล้วหายวับไปกับตา ทำให้พี่รู้ว่า วิธีนี้ ไม่มีประสิทธิภาพในการ deliver message เวลา 3 ช.ม.ควรเอาไปใช้อย่างอื่นที่ทำให้ได้ความรู้เพิ่มมาเล่าให้น้องๆฟังได้ดีกว่านี้ ปรึกษาพี่ตุ้น พี่เมี่ยงแล้ว เดี๋ยวเย็นๆ พี่มาบอกการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมของเพจนี้นะคะ 

Evidence that supports the prescription of low carbohydrate high fat diet : a narrative review (ตอนที่ 3/4)

โดย : Prof.Timothy David Noakes และคณะ
ตีพิมพ์ : British Journal of Sport Medicine
วันที่ : Jan 4, 2017

 


ขอ recap ข้อความสำคัญที่สุดที่ยังจำได้ ของโพสต์เมื่อคืน จากการรีวิวงานวิจัย 134 ชิ้น ของ Prof.Noakes และคณะ ที่ว่าด้วยโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง กับ

ข้อบ่งใช้ที่ 3

  • การปรับปรุงภาวะทางเมตาบอลิกต่างๆ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็นค่ะ (ถึงจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าฉบับที่หายไป ไม่งั้น พี่นอนไม่หลับ 555)

1. ในบรรดาโภชนาการทั้งหมด ที่ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงภาวะทางเมตาบอลิกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โภชนาการคาร์บสูง ไขมันต่ำ ,Zone Diet, Low GI Diet, LEARN Diet, Ornish Diet หรือในบางการศึกษา Mediterranean Diet ไม่มีโภชนาการใดที่เพิ่ม HDL Cholesterol และ ลดไตรกลีเซอไรด์ ได้มีนัยสำคัญทางสถิติเท่า โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีเลย ดาวล้านดวงตรงนี้เลย ⭐️⭐️ (ref 3,11,14,23,35,37,38,47,70,
74,75,76,77)

(ดูตารางที่ 3 ประกอบ)

2. ระดับ LDL Cholesterol และ Total Cholesterol ในเลือด แตกต่างกันในแต่ละบุคคลที่ใช้โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง ในการจัดการความผิดปรกติทางเมตาบอลิกของร่างกาย บางคนก็มีระดับ LDL Cholesterol เพิ่ม บางคนก็ลด (ref 11,14) แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ในระดับจำนวน LDL Cholesterol particle (เรือที่บรรทุก Cholesterol) จากการรับประทานโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูงก็คือ จำนวน LDL Particle ที่เล็ก (small dense LDL particle) ลดปริมาณลง ซึ่งหมายถึงลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

(ref 3,30,72,75,81,82,83,85,86)

3. โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง ปรับปรุงค่า metabolic markers ที่สำคัญดังนี้
– เพิ่ม HDL Cholesterol
– ลด ไตรกลีเซอไรด์
– ลดระดับน้ำตาลในเลือด
– ลดระดับอินซูลิน
– ลด HBA1C
– ลดไขมันสะสมภายในช่องท้อง ซึ่งบ่งบอกถึงการลดลงของไขมันสะสมที่อวัยวะภายใน
– ลดความดันโลหิตทั้ง Systolic และ Diastolic
– ลดค่าตัวแปรที่บ่งบอกการอักเสบในร่างกาย
– ย้อนกลับภาวะไขมันพอกตับ (Non Alcoholic Fatty Liver Disease)

(ref 3,30,72,75,81,82,83,85,86)

สบายใจพี่ละ

 

https://bjsm.bmj.com/content/51/2/133


Previous articleEvidence that supports the prescription of low carbohydrate high fat diet : a narrative review (ตอนที่ 2/4)
Next articleการประมาณค่า LDL Cholesterol ด้วย Friedewald Equation
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน