Evidence that supports the prescription of low carbohydrate high fat diet : a narrative review (ตอนที่ 1/4)


Evidence that supports the prescription of low carbohydrate high fat diet : a narrative review
โดย : Prof.Timothy David Noakes และคณะ
ตีพิมพ์ : British Journal of Sport Medicine
วันที่ : Jan 4, 2017


โพสต์นี้เป็นข้อมูลสรุปการใช้โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง ในทางการแพทย์ทั้งหมด ว่าใช้ในข้อบ่งชี้อะไรบ้าง เหมาะกับใคร ไม่เหมาะ/ไม่จำเป็นกับใคร มีความเข้าใจผิดอะไรบ้างเกี่ยวกับโภชนาการแบบนี้ การศึกษานี้รีวิวโดย Prof.Dr.Timothy David Noakes ฮีโร่ของพี่ ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Sport Medicine

 • ตกลงคำจำกัดความของโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันสูง คืออะไรกันแน่ ปริมาณคาร์บขนาดไหนถึงเรียกว่า คาร์บต่ำ
 • โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันสูง ใช้ในการจัดการภาวะผิดปรกติทางคลินิคอะไรบ้าง และประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
 • มีความเข้าใจที่ผิดๆเกี่ยวกับโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันสูง อะไรบ้าง และความเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไร
 • ใครบ้างที่เหมาะสมกับโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูง มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

โพสต์นี้คือคัมภีร์ไบเบิ้ลสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลที่ครอบคลุมโภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันสูง เกือบทุกอย่าง

การรีวิวครั้งนี้เป็นการทบทวนการศึกษาทางคลินิกที่อ้างอิงทั้งหมดอย่างละเอียดถึง 134 ฉบับ (เพราะความละเอียด พิถีพิถันของท่าน จึงคือเหตุผลที่ทำไมงานวิจัยของ Prof.Noakes ถึงได้รับการ citing โดยนักวิจัยทั่วโลก ถึงมากกว่า 15,000 ครั้ง – พี่ปุ๋ม)

ด้วยความยาว 9 หน้าของการศึกษานี้ พี่ปุ๋มขอแบ่งสรุป 3 ตอนเป็นอย่างต่ำ เพื่อให้แต่ละตอนไม่ยาวเกินไปต่อการอ่าน และทำให้พี่ได้นอนบ้าง เอาละค่ะ มาเริ่มกันเลย

บทนำ

โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันสูง (LCHF) เป็นหัวข้อที่ได้รับการถกเถียงในเชิงโภชนาการกันมากว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการภาวะความผิดปรกติทางคลินิกหลากหลายจริงหรือไม่ ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้ จึงเพื่อ

1. รวบรวมหลักฐานที่กว้างขวาง (134 ฉบับ) เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของ LCHF ใน

 • การลดน้ำหนัก พร้อมกลไกเบื้องหลัง
 • การจัดการปรับปรุงกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกในผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 2
 • การปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • การจัดการย้อนภาวะไขมันพอกตับ และ ภาวะอุดตันของหลอดเลือด

2. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ LCHF ที่ต้องได้รับการอธิบายข้อมูลที่ถูกต้อง มีประเด็นใดที่ควรกังวลเกี่ยวกับ LCHF และ LCHF เหมาะสมกับคนกลุ่มใดบ้าง

คำจำกัดความของ LCHF

ถึงแม้ว่าในวงการโภชนาการ จะให้คำจำกัดความที่หลากหลาย แต่ในการทบทวนนี้ ขอให้คำจำกัดความในลักษณะเป็น 3 ขั้นบันได

 • โภชนาการคาร์โบไฮเดรตปานกลาง (26-45% ของแคลอรี่ทั้งหมดต่อวัน)
 • โภชนาการคาร์โบไฮเดรตต่ำ ไขมันสูง (LCHF) (< 26% ของแคลอรี่ทั้งหมดต่อวัน หรือ คาร์โบไฮเดรต < 130 กรัมต่อวัน) หมายเหตุ : อันนี้เป็นคำจำกัดความที่ Prof.Noakes ใช้ค่ะ
 • โภชนาการคาร์โบไฮเดรตต่ำมาก (Very LCHF) (< 10% ของแคลอรี่ทั้งหมดต่อวัน หรือ คาร์โบไฮเดรต 20-50 กรัมต่อวัน)

ถึงแม้ว่าแต่ละบุคคลจะตอบสนองแตกต่างกัน ภาวะคีโตซิสมักจะเกิดขึ้นในคนที่จำกัดการทานคาร์โบไฮเดรตที่ระหว่าง 20-50 กรัมต่อวัน ร่วมกับการจำกัดโปรตีนระดับหนึ่ง

LCHF Diet มีลักษณะที่ช่วยให้ผู้รับประทานลดความหิวลงได้ จึงส่งผลให้ปริมาณแคลอรรี่ที่รับประทานทานต่อวันลดลง

Prof.Noakes ตั้งข้อสังเกตว่า แม้จะดูเหมือนว่าความหิวที่ลดลงนี้มาจากปริมาณไขมันที่รับประทานสูง แต่ปริมาณไขมันที่รับประทานจริงๆ อาจจะไม่สูงอย่างที่คิด ดังนั้น Prof.Noakes จึงคิดว่า ใช้คำว่า Low Carb Healthy Fat น่าจะเหมาะสมกว่า

ลักษณะอาหารที่รับประทานสำหรับ LCHF คือ

 • อาหารที่ไม่ผ่านขบวนการ (Unprocessed Foods)
 • ผักใบเขียว และผักตระกูลกระหล่ำ (Cruciferous Vegetables)
 • ถั่วต่างๆ (Nuts) และเมล็ดพืช (Seeds)
 • ไข่
 • เนื้อสัตว์ไม่ผ่านขบวนการ
 • ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนย ครีมสด
 • ไขมันและน้ำมันธรรมชาติจากพืช เช่นน้ำมันมะพร้าว มะกอก

LCHF รวมถึง Ketogenic และโภชนาการคาร์บต่ำชนิดอื่นๆ เช่น Atkins, Banting, Paleo, South Beach คือโภชนาการที่มีคาร์โบไฮเดรต ไม่ใช่ “No” คาร์โบไฮเดรต เพราะโภชนาการ LCHF ทุกประเภทควรรับประทานผักใบเขียว ผักกลุ่มกระหล่ำ และ ผักไม่มีแป้งอื่นๆ (Non-Starchy Vegetables)

ตอนที่ 1 จบเท่านี้ก่อนนะคะ พรุ่งนี้มาต่อตอนที่ 2 เรื่อง LCHF กับการลดน้ำหนักค่ะ…สลบพอดีคืนนี้ 

https://bjsm.bmj.com/content/51/2/133