ความรู้ที่พี่ปุ๋มศึกษา แปลและถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการลดน้ำหนัก LCHF และ Ketogenic จนถึงเรื่องของ Biohack เต็มไปด้วยศัพท์ทางวิชาการ ในการสำรวจครั้งที่ผ่านมา มีน้องๆแนะนำให้พี่ปุ๋มทำ Glossaries หรือ อภิธานศัพท์ 

 

พี่กำลังรวบรวมไว้ให้แล้วค่ะ คอยติดตามนะคะ

Free Membership & Get Free eBook