Ideal Body Fat Percentage Chart


เมื่อวานพี่ได้มีโอกาสวัด % Body Fat เป็นครั้งแรก หลังจากเริ่มทาน LCHF เมื่อประมาณ 10 เดือนที่ผ่านมา ผลลัพธ์ amazing ค่ะ

ตอนพี่น้ำหนัก 92.8 kg % Body Fat พี่วัดได้เกิน 40% จำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้ เพราะมันเจ็บปวดใจ ไม่อยากรับรู้ เมื่อวานนี้ Body Fat เหลือ 29.6% ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจที่ต้องขจัด Body Fat ออกอีกให้เหลือประมาณ 21-24 % แต่พี่ก็พอใจกับตัวเลขที่มาได้ถึงขนาดนี้

สิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อคือ ต้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อค่ะ พี่เริ่มอ่านและสะสมข้อมูลงานวิจัยล่าสุดเรื่อง ทำไมเราต้องเพิ่มหรือรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ตลอดอายุขัย ซึ่งหลังจากจบเรื่อง Bone Broth มหัศจรรย์ของเหลวสีทอง เราก็จะเริ่มขุดข้อมูลเจ๋งๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

การรักษาหรือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ พี่ไม่ได้สนใจมันในแง่การลดน้ำหนักเท่ากับแง่มุมที่มันสัมพันธ์กับสมอง และการที่มันเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของการมีอายุยืนค่ะ

Ideal Body Fat Percentage Chart


Previous articleBone Broth มหัศจรรย์ของเหลวสีทอง(ตอนที่ 4)
Next articleBone Broth มหัศจรรย์ของเหลวสีทอง (ตอนที่ 5)
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน