มีน้องๆเรียกร้องมาเยอะ ในการทำสำรวจที่ผ่านมา ว่าเมื่อไหร่พี่ปุ๋มจะเปิดคลาสออนไลน์ พี่ปุ๋มกำลังวางแผนหลักสูตรต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆ 

คอยติดตามนะคะ

Free Membership & Get Free eBook