The Case Against Sugar


สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันได้ฟังบทสรุปของหนังสือ “The Case Against Sugar” เขียนโดย Gary Taubes ตอนที่ 1 ที่พี่ปุ๋มไปพูดทางรายการวิทยุ Happy&Healthy FM 102 MHz เมื่อเช้านี้ พี่มีไฟล์เสียงของรายการมาให้ฟังกันค่ะ ต่อภาค 2 เสาร์หน้านะคะ

 


Previous articleWilliam Banting : Letter of Corpulence
Next articleกุญแจดอกที่ 5 ในการขจัดไขมัน การอดอาหารเป็นช่วงเวลา (Intermittent Fasting)
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน