The Keto Cure : A Low Carb High-Fat Dietary Solution to Heal Your Body & Optimize Your Health (ตอนที่ 4)


เขียนโดย Dr. Adam Nelly และ Jimmy Moore

 

ในตอนที่ 3 พี่ปุ๋มสรุปหลักการสำคัญ 6 ประการ ที่โภชนาการคาร์บต่ำไขมันดีสูง ช่วยปรับปรุงสุขภาพจากโรคเรื้อรังต่างๆค่ะ และมีโรคอะไรบ้างที่โภชนาการคาร์บต่ำ ไขมันดีสูงช่วยปรับปรุงได้ หลักการดังกล่าวได้แก่

› หลักการที่ 1 : ลดระดับอินซูลินด้วยโภชนาการแบบคีโตเจนนิก

› หลักการที่ 2 : หลีกเลี่ยงสารให้ความหวานที่จะเพิ่มระดับอินซูลิน

› หลักการที่ 3 : โปรตีนปานกลางเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

› หลักการที่ 4 : กำจัดยาที่ก่อให้เกิดปัญหา (ปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง ห้ามตัดยาออกเอง)

› หลักการที่ 5 : เพิ่มยาที่จะช่วยเสริมการรักษาโรคร่วมกับโภชนาการ (ปรึกษาแพทย์เช่นกัน)

› หลักการที่ 6 : พิจารณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ที่เสริมการรักษาโรค

 


Ketogenic

มาถึงตอนที่ 4 ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย โภชนาการคาร์บต่ำไขมันดีสูงใช้เป็นโภชนาการร่วม (Adjunctive therapy)กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน ในโรคที่เกิดจากความศิวิไลซ์จากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เบาหวานประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2(Type 1 and Type 2 Diabetes)
2. ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
3. ระดับคอเลสเตอรอลผิดปรกติ (Dyslipidemia)
4. ภาวะหลอดเลือดอุดตัน (Atherosclerosis)
5. ระดับยูริคสูง เก๊าท์ (Uric acid and Gout)
6. นิ่วที่ไต (Kidney stones)
7. ไทรอยด์ และต่อมไทรอยด์อักเสบ (Thyroid and Thyroiditis)
8. ไขมันพอกตับ (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)
9. โรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาท (Neurodegenerative Diseases)
10. ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (Poly Cystic Ovary Syndrome)
11. ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนต่ำ (Low Testosterone)

หนังสือเขียน รายละเอียดของการใช้โภชนาการคาร์บต่ำไขมันดีสูงแยกเป็นโรคๆ ซึ่งมีหลักการหกประการที่ได้เขียนไว้แล้ว เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงอาการของโรคเหล่านี้ให้ดีขึ้น ซึ่งถ้าต้องเขียนลงรายละเอียดทุกโรคจะใช้เวลามาก และอาจจะต้องเขียนถึง 20 ตอนค่ะ

หลักการสำคัญคือ โภชนาการคาร์บต่ำไขมันดีสูง ลดอิทธิพลของฮอร์โมนอินซูลิน แก้ไขภาวะดื้อต่ออินซูลิน ส่งผลในทางบวกต่อกลุ่มอาการทางเมตาบอลิกทั้งปวงให้ดีขึ้น

 


โภชนาการคาร์บต่ำไขมันดีสูง ไม่ใช่เป็น trend หรือเป็น fashion ที่มาแล้วก็ไป แต่มันคือวิถีการกินที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน ลดความเสี่ยงโรคที่เกิดขึ้นจากความศิวิไลซ์ เพิ่มอายุขัย เพิ่มความเยาว์วัยให้กับเราค่ะ

ขอความมีสุขภาพกายใจที่ดี จงสถิตอยู่กับทุกคน Previous articleเมนูโลว์คาร์บ โจ๊กดอกกะหล่ำ
Next articleLemon Ginger Bone Broth
ภญ.โสภิตา ศิริรัตน์
พี่ปุ๋มเคยมีน้ำหนักถึง 92.8 กิโลกรัม เข้าข่ายอ้วนระดับอันตรายเลยค่ะ ปัจจุบันพี่ปุ๋มน้ำหนักลดลง 15 กิโลกรัม เอวลดลง 5 นิ้ว ไขมันลดลงไป 4.8% ซึ่งถึงแม้จะยังมีไขมันส่วนเกินที่ต้องขจัดออกอีกก็ตาม พี่ปุ๋มก็อยากจะแชร์ความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือสุขภาพดีๆเยอะมาก รวมทั้งตำราวิชาการอื่นๆ นำมาปฏิบัติกับตัวเอง จนเข้าใจการทำงานของร่างกายในการสะสมและขจัดไขมันออก จึงอยากแบ่งปัน และอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการการขจัดไขมันของพี่ต่อไป พร้อมๆกับชวนเพื่อนๆให้มาขจัดไขมันส่วนเกินไปด้วยกัน